เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โครงการพัฒนาบุคลากร

05 พฤษจิกายน 2562 1128 ครั้ง

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ...

Share :
 

กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561

10 เมษายน 2562 1312 ครั้ง

กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561 ...

Share :