กิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม