เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

1,628 คน

นักเรียนทั้งหมด

787 คน

ชาย

841 คน

หญิง

93 คน

บุคลากรทั้งหมด

23 เมษายน 2563 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 นำเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ทม ทุ่งสง ......

23 เมษายน 2563   131 ครั้ง
Share :
 

งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า 120 ปี ชัยชุมพล

 ......

21 มีนาคม 2563   196 ครั้ง
Share :
 

ทอดผ้าป่าสามัคคี 120 ปี ชัยชุมพล

 ......

21 มีนาคม 2563   179 ครั้ง
Share :
 

งานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

 ......

21 มีนาคม 2563   193 ครั้ง
Share :
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าวทั้งหมด

เชิญประชุมผู้ปกครอง วันที่ 27 มิถุนายน 2563

23 มิถุนายน 2563 83 ครั้ง

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ...

Share :
 

ร่วมภาคภูมิใจ ลูกชัยชุมพล

09 มิถุนายน 2563 77 ครั้ง

สอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้อันดับที่ 1 ...

Share :
 

กำหนดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

25 พฤษภาคม 2563 191 ครั้ง

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา English Program ...

Share :
 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
1
ระดับ ประถมศึกษา
2
ขนาด ใหญ๋
3
วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

การคัดเลือกสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Best Practices) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
1
รางวัลระดับดีเยี่ยม
2
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
3
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561
1
Zero Waste School
2
ผ่านระดับดีเยี่ยม
3
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เข้าร่วมโครงการ การป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ได้รับรางวัล
1
สถานศึกษาดีเด่น
2
ด้านการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
3
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 56.93 45.71 47.15 36
จังหวัด 54.99 42.12 42.61 33.12
สังกัด 50.96 36.58 39.44 31.84
ประเทศ 52.98 40.47 41.22 34.59

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 50.50 40.61 44.60 35.84
จังหวัด 48.70 38.62 39.94 34.82
สังกัด 44.47 34.28 37.35 34.82
ประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.84

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 (คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 60.76 43.64 44.12 39.72
จังหวัด 58.32 39.15 41.10 38.26
สังกัด 53.79 34.35 38.11 36.51
ประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม

1-2 มิถุนายน 63 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

03 กรกฎาคม 2563 15 ครั้ง

พบปะนักเรียนหน้าเสาธงในวันเปิดเรียนวันแรกของนักเรียน...

Share :
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน

01 กรกฎาคม 2563 13 ครั้ง

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล...

Share :
 

กิจกรรมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลกรทางการศึกษา

01 กรกฎาคม 2563 21 ครั้ง

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม GTX โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล...

Share :
 

ประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนช่วงสถานการณ์โควิด

01 กรกฎาคม 2563 19 ครั้ง

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช...

Share :