เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

23 มิถุนายน 2563 39 ครั้ง

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ สวนพฤกษาสิรินธร ...

Share :
 

อบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร

23 มิถุนายน 2563 23 ครั้ง

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม GTX ...

Share :
 

13 เมษายน 2563 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ร่วมยินดีต้อนรับ

14 เมษายน 2563 183 ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสงคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง ...

Share :
 

26 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรม ICT ระดับจังหวัด เพื่อขออนุมัติ

01 เมษายน 2563 124 ครั้ง

จัดสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องเรียนดิจิตอลและดิจิตอล 2 ให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ...

Share :