เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์

 ฝ่ายบริหาร

 
 

 บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

 บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 
   

 บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 
                                                                      

 บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 บุคลากรสนับสนุน