เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

กำหนดวัน เวลา จำหน่ายแบบเรียนเพิ่มเติม อุปกรณ์การเรียน ชุดพละ

19 พฤษภาคม 2564 277 ครั้ง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ...

Share :
 

ประกาศแจ้งเลื่อนกิจกรรม

30 เมษายน 2564 232 ครั้ง

จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ชุดวอร์ม กระเป๋านักเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนแบบฝึกทักษะ ชั้นป.1-6 ...

Share :
 

เผยแพร่บทความทางวิชาการ

15 กุมภาพันธ์ 2564 309 ครั้ง

นางพิมพ์พา พัฒน์ศรีเรือง ...

Share :