เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลรับรางวัลระดับดีเยี่ยม

05 พฤษจิกายน 2562 25 ครั้ง

สถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติด (Best practice) ...

Share :
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

29 สิงหาคม 2562 93 ครั้ง

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ...

Share :
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

18 สิงหาคม 2562 84 ครั้ง

รูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ...

Share :
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

18 สิงหาคม 2562 116 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ...

Share :
 

ศึกษาดูงานโรงเรียนนานาชาติ อริสตา

15 สิงหาคม 2562 95 ครั้ง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลศึกษาดูงานหลักสูตร English Program ...

Share :
 

รับสมัครแรลลี่ชัยชุมพลครั้งที่ 3

05 พฤษภาคม 2562 141 ครั้ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ...

Share :