เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

กำหนดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

25 พฤษภาคม 2563 252 ครั้ง

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา English Program ...

Share :
 

แจ้งกำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และจำหน่ายแบบฝึกฯ

20 พฤษภาคม 2563 288 ครั้ง

แจ้งกำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และจำหน่ายแบบฝึก อุปกรณ์การเรียน กระเป๋า ...

Share :
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

06 พฤษภาคม 2563 280 ครั้ง

แจ้งเลื่อนกิจกรรมรับ ปพ.1/จำหน่ายแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน ...

Share :
 

ยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐาน

20 มีนาคม 2563 242 ครั้ง

รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล ยกเลิกเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนเข้าใหม่ ทั้งหลักสูตรทั่วไป และ EP ...

Share :