เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

เชิญประชุมผู้ปกครอง วันที่ 27 มิถุนายน 2563

23 มิถุนายน 2563 83 ครั้ง

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ...

Share :
 

ร่วมภาคภูมิใจ ลูกชัยชุมพล

09 มิถุนายน 2563 77 ครั้ง

สอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้อันดับที่ 1 ...

Share :
 

กำหนดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

25 พฤษภาคม 2563 191 ครั้ง

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา English Program ...

Share :
 

แจ้งกำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และจำหน่ายแบบฝึกฯ

20 พฤษภาคม 2563 236 ครั้ง

แจ้งกำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และจำหน่ายแบบฝึก อุปกรณ์การเรียน กระเป๋า ...

Share :
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

06 พฤษภาคม 2563 227 ครั้ง

แจ้งเลื่อนกิจกรรมรับ ปพ.1/จำหน่ายแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน ...

Share :