เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

18 สิงหาคม 2562 1423 ครั้ง

รูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ...

Share :
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

18 สิงหาคม 2562 1363 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ...

Share :
 

ศึกษาดูงานโรงเรียนนานาชาติ อริสตา

15 สิงหาคม 2562 2175 ครั้ง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลศึกษาดูงานหลักสูตร English Program ...

Share :
 

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

10 เมษายน 2562 2179 ครั้ง

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรทั่วไป) ...

Share :