เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

13 ก.ค. 63 ยินดีต้อนรับด้วยควายินดียิ่ง นายศุภศักดิ์ รักเล่ง

14 กรกฎาคม 2563 54 ครั้ง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ...

Share :
 

1-2 ก.ค. 63 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

03 กรกฎาคม 2563 72 ครั้ง

พบปะนักเรียนหน้าเสาธงในวันเปิดเรียนวันแรกของนักเรียน ...

Share :
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน

01 กรกฎาคม 2563 61 ครั้ง

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ...

Share :
 

กิจกรรมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลกรทางการศึกษา

01 กรกฎาคม 2563 77 ครั้ง

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม GTX โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ...

Share :
 

ประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนช่วงสถานการณ์โควิด

01 กรกฎาคม 2563 70 ครั้ง

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ...

Share :