เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

27 สิงหาคม 2563 11 ครั้ง

...

Share :
 

Math Camp 2020

27 สิงหาคม 2563 18 ครั้ง

...

Share :
 

กีฬากลุ่มเทศบาล

27 สิงหาคม 2563 12 ครั้ง

...

Share :
 

ค่ายภาษาไทย

27 สิงหาคม 2563 17 ครั้ง

...

Share :
 

โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้

27 สิงหาคม 2563 14 ครั้ง

...

Share :
 

อบรมกับโค้ชชาวญี่ปุ่น

27 สิงหาคม 2563 14 ครั้ง

...

Share :