รับสมัคร!! ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล รับสมัคร!!

ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

ติดต่อได้ที่ สำนักงานบริหารโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

หรือ โทร. 075-411368 และ 097-3592145