ประกาศผลสอบเข้า ป.1 หลักสูตร EP , SMTP

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2567

หลักสูตร EP  คลิกที่นี่  

หลักสูตร SMTP  คลิกที่นี่