ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

วันที่ 20 กันยายน 2566 ผอ.การุญ ปัญจะสุวรรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน จัดนิทรรศการ และรับรางวัล ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่น ณ รร บ้านไทย บูทีค กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณคณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ผอ.ศุภศักดิ์ รักเล่ง ผูู้อำนวยการสถานศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง เดินทางร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ความสำเร็จที่ได้มา เกิดจากการร่วมมือของทุกภาคส่วน ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้