พิธีมอบเหรียญรางวัล นักกีฬาว่ายน้ำ

พิธีมอบเหรียญรางวัล นักกีฬาว่ายน้ำ

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ช.ณัฐธชนพงศ์ ไชยน้อย รุ่น 8 ปี

ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง (ท่าผีเสื้อ 50 ม.)

รางวัล 2 เหรียญเงิน (ท่าฟรีสไตล์ 100 ม. ) (ท่ากบ 50 )

ด.ช.อด้า เชื้อบ้านเกาะ ซิสแมนออกลู รุ่น 8 ปี

ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง (ท่าผีเสื้อ 50 ม.)

รางวัล 2 เหรียญเงิน (ท่าฟรีสไตร์ 50 ม.)(ท่าฟรีสไตล์ 100 ม.)

รางวัล เหรียญทองแดง (ท่ากบ 50 ม.)

และได้รับถ้วยรางวัลกีฬายอดเยี่ยม ประเภทชาย รุ่นอายุ 8 ปี อันดับที่ 6 พร้อมเกียรติบัตร

ด.ช.ปภังกร ไชยน้อย รุ่นอายุ 11 ปี

ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง (ฟรีสไตล์ 50 ม.)(กรรเชียง 50 ม.)(กรรเชียง 200 ม.)(ผีเสื้อ 100 ม.)

รางวัล 4 เหรียญเงิน (เดี่ยวผสม 200 ม.)(ท่ากบ 100 ม.)(ฟรีสไตล์ 200 ม.)(ฟรีสไตล์ 100 ม.)

รางวัล 2 เหรียญทองแดง (ท่าผีเสื้อ 200 ม.)(ท่ากบ 50 ม.)

ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลกีฬายอดเยี่ยม ประเภทชาย รุ่นอายุ 11 ปี อันดับที่ 9 พร้อมเกียรติบัตร

ด.ญ.อรอุมา ชูศรี ได้รับรางวัล2 เหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร

ด.ญ.ภคพร มีคำ

ได้รับรางวัล 5 เหรียญเงิน (เดี่ยวผสม 100 ม.)(ท่ากบ 100 ม.)(ฟรีสไตล์ 25. ม.)(ท่าผีเสื้อ 100 ม.)(ท่าผีเสื้อ 50 ม.)

รางวัล 5 เหรียญทองแดง (ท่ากรรเชียง 50 ม.)(กรรเชียง 25 ม.)(ท่ากบ 25 ม.)(ท่าผีเสื้อ 25 ม.)(ฟรีสไตล์ 100 ม.)

ในการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคใต้ สจ.จิตรธรรม บุญญาธิการ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 10 วันที่ 14 - 15 มกราคม 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช