ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายไกรวิชญ์ ชัยศรี

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายไกรวิชญ์ ชัยศรี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

ในการแข่งขัยคาราเต้โด ประเภท ต่อสู้บุคคลชาย รุ่น 11- 13 ปี “นครศรีธรรมราชเกมส์”

และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดนครสวรรค์