เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

1,461 คน

นักเรียนทั้งหมด

690 คน

ชาย

771 คน

หญิง

93 คน

บุคลากรทั้งหมด

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6/2563

 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6/2563......

10 พฤษจิกายน 2564   55 ครั้ง
Share :
 

รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล เริ่มเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ตั้งแต่ 21/06/64

 ......

18 มิถุนายน 2564   311 ครั้ง
Share :
 

13 ก.ค. 2563 รับการนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา

 ณ ห้องกีรตินิตยาภิรมณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล......

15 กรกฎาคม 2563   769 ครั้ง
Share :
 

23 เมษายน 2563 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 นำเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ทม ทุ่งสง ......

23 เมษายน 2563   879 ครั้ง
Share :
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าวทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

13 ตุลาคม 2564 62 ครั้ง

คุณอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ ...

Share :
 

กำหนดวัน เวลา จำหน่ายแบบเรียนเพิ่มเติม อุปกรณ์การเรียน ชุดพละ

19 พฤษภาคม 2564 415 ครั้ง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ...

Share :
 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
1
ระดับ ประถมศึกษา
2
ขนาด ใหญ๋
3
วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

การคัดเลือกสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Best Practices) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
1
รางวัลระดับดีเยี่ยม
2
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
3
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561
1
Zero Waste School
2
ผ่านระดับดีเยี่ยม
3
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เข้าร่วมโครงการ การป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ได้รับรางวัล
1
สถานศึกษาดีเด่น
2
ด้านการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
3
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 56.93 45.71 47.15 36
จังหวัด 54.99 42.12 42.61 33.12
สังกัด 50.96 36.58 39.44 31.84
ประเทศ 52.98 40.47 41.22 34.59

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 50.50 40.61 44.60 35.84
จังหวัด 48.70 38.62 39.94 34.82
สังกัด 44.47 34.28 37.35 34.82
ประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.84

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 (คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 60.76 43.64 44.12 39.72
จังหวัด 58.32 39.15 41.10 38.26
สังกัด 53.79 34.35 38.11 36.51
ประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ระบบ Interactive Classroom

01 ธันวาคม 2564 15 ครั้ง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลมัธยมวัดท่าแพ...

Share :
 

นักเรียนชั้น ป.6 รับวัคซีนป้องกันโรค Covid เข็มที่ 2

21 พฤษจิกายน 2564 28 ครั้ง

17 พ.ย. 64 นักเรียนป.6 ที่อายุครบ 12 ปี เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลทุ่งส่ง(เก่า)...

Share :
 

รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล ร่วมบุญกฐิน ประจำปี 2564

07 พฤษจิกายน 2564 60 ครั้ง

ณ วัดท่าแพ วัดโคกสะท้อน วัดชัยชุมพล วัดเขาปรีดี และสำนัำสงฆ์ถ้ำทอหูก...

Share :