มอบรางวัลนักเรียนคนเก่ง ที่สอบเข้าเรียน ม. 1 ในโรงเรียนยอดนิยน

โดยมี ผอ.การุญ ปัญจะสุวรรณ์ , นายมรินทร์ ตันติชำนาญกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,นายอำนวย ระเห็ดหาญ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ร่วมมอบรางวัลแก่นักเรียนดังนี้

 

1.ด.ช.กิติธัช แสงอาริยกุล สอบได้ที่ 3 โครงการวิทย์-คณิต ร.ร.สตรีทุ่งสง

2.ด.ช.ชิษณุพงศ์ บุญคมรัตน์ สอบได้ที่ 3 ทั่วไป ร.ร.มัทธยมท่าแพ ทุ่งสง

3.ด.ญ.ธัญปวีย์ พรหมพิชยานนท์ สอบได้ที่ 1 ทั่วไป ร.ร.เบญจมฯ. นครศรีฯ.

4.ด.ญ.กชพร เมืองไทย สอบได้ที่ 1 ทั่วไป ร.ร.สตรีทุ่งสง

5.ด.ญ.ลักษณ์นารา แสงไกร สอบได้ที่ 1 ทั่วไป ร.ร.ทุ่งสง