พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการครูตำรวจแดร์ ประจำปีการศึกษา 2562