กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนที่วัดชัยชุมพล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563