กิจกรรมอัญเชิญเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม  2562  ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  ร่วมกันอัญเชิญเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561  เข้าสู่โรงเรียน