เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

วันจันทร์ ที่ 6 พ.ค. 67 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ “ ณ สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจาก นางสาวสมฤดี หวังวาณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมเป็นกำลังใจและร่วมกิจกรรม มีการตรวจสุขภาพ จากหน่วยบริการสุขภาพ จากโรงพยาบาลธนบุรี และเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้าเส้นชัย จาก โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นกิจกรรมหนึ่ง เพื่อให้บุคลากรทุกคน ตระหนักและใส่ใจสุขภาพ และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน