โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 3-4 พ.ค. 67 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงแรมขนอมซันไรส์รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจาก จ่าเอกเวชยันต์ หนูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวิทยากร จากสำนักพิมพ์ พว. นายทวิช ลักษณ์สง่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.นครปฐม ของบริษัท พว. และอาจารย์สมชื่อ กอปรคุณูปการ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน