เปิดรับสมัครนักเรียนชั้้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร SMTP

กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร SMTP หรือ โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 - 19 มกราคม 2567

สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล หรือ สมัครออนไลน์ โดยสแกนผ่าน QR code ด้านล่าง ได้เลย