รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ กลุ่ม A โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศรัทธา ทองคำ เป็นประธาน ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล นำโดยรองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง นายวัชระ วสุนธราภิวัฒน์ นายธนคม เจริญฤทธิ์ คณะผู้บริหารเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษา นำโดย นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ชุมชน คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษา คณะครูและนักเรียน การประเมินเป็นไปอย่างเรียบร้อยดีทั้งรูปแบบเอกสาร การลงพื้นที่ และการสัมภาษณ์ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ