เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

18 สิงหาคม 2562 277 ครั้ง

รูปแบบการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ...

Share :
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

18 สิงหาคม 2562 313 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ...

Share :
 

ศึกษาดูงานโรงเรียนนานาชาติ อริสตา

15 สิงหาคม 2562 336 ครั้ง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลศึกษาดูงานหลักสูตร English Program ...

Share :
 

รับสมัครแรลลี่ชัยชุมพลครั้งที่ 3

05 พฤษภาคม 2562 314 ครั้ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ...

Share :
 

05 พฤษภาคม 2562 297 ครั้ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ...

Share :
 

จำหน่ายเสื้อแรลลี่

16 เมษายน 2562 417 ครั้ง

เสื้อแรลลี่ชัยชุมพลครั้งที่ 3 ราคา 250 บาท ...

Share :