รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562