เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ประชุมครูหลักสูตรสองภาษา (English Programs)

05 กุมภาพันธ์ 2563 837 ครั้ง

...

Share :
 

กิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม

05 กุมภาพันธ์ 2563 864 ครั้ง

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ...

Share :
 

วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง

05 กุมภาพันธ์ 2563 889 ครั้ง

๑๑ ม.ค. ๖๓ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ...

Share :
 

กิจกรรมการขับเคลื่อนเทศบาลเมืองทุ่งสงสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

05 กุมภาพันธ์ 2563 992 ครั้ง

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องศาลาแระชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง ...

Share :