โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ