กิจกรรมคัดแยกเศษอาหาร

ช่วงเวลาพักเที่ยงนักเรียนทานอาหารเสร็จ จะคัดแยกเศษอาหารทิ้ง และล้างภาชนะให้สะอาด เรียบร้อย