กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง แก่บุคลากร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ณ สวนพฤษาสิรินทร