ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรทั่วไป)