พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

วันศุกร์ ที่ 31 พ.ค. 2567 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน ประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบ ๔๖ พรรษา โดยวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และเปิดกรวย อ่านบทอาเศียรวาทถวายพระพร ร่วมร้องเพลง เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เฉลิมพระขวัญองค์ราชินี และร่วมกัน กล่าวถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ยังความปราบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า ในฐานะพสกนิกรชาวไทย