ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพรปวีณ์ ตุไตลา

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพรปวีณ์ ตุไตลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 หลักสูตร English Program โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำวันปี 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา