คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้ต้อนรับ คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง นำโดย นายศุภศักดิ์ รักเล่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เพื่อติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน