เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ทอดผ้าป่าสามัคคี 120 ปี ชัยชุมพล

 ......

21 มีนาคม 2563   1563 ครั้ง
Share :

งานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

 ......

21 มีนาคม 2563   1576 ครั้ง
Share :

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) และหลักสูตรทั่วไป......

22 กุมภาพันธ์ 2563   1625 ครั้ง
Share :

กิจกรรมนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1

 ......

22 กุมภาพันธ์ 2563   1079 ครั้ง
Share :

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

 โครงการห้องเรียนผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โ......

22 กุมภาพันธ์ 2563   1135 ครั้ง
Share :

ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ จัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัด

 วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช......

05 กุมภาพันธ์ 2563   1048 ครั้ง
Share :

สัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสื่อสารข้อมูลตู้ Kiosk

 ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ......

05 กุมภาพันธ์ 2563   945 ครั้ง
Share :

การประชุมแถลงข่าวงานฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

 "ศิษย์เก่าร่วมภาคี ทอดผ้าป่า 120 ปี ชัยชุมพล"......

04 กุมภาพันธ์ 2563   1135 ครั้ง
Share :

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา2562......

01 กุมภาพันธ์ 2563   1003 ครั้ง
Share :