เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

การประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรุ่งนภา แสงทองอ่อน เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ เกิดบัวทอง เด็กหญิงนัทธม......

11 พฤษจิกายน 2565   509 ครั้ง
Share :

สรุปเหรียญรางวัลมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ

 ......

13 ตุลาคม 2565   452 ครั้ง
Share :

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

 ......

27 กันยายน 2565   528 ครั้ง
Share :

รับรางวัลชมเชยระดับประเทศโครงการ รร.ปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2564

 ......

10 ธันวาคม 2564   707 ครั้ง
Share :

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6/2563

 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6/2563......

10 พฤษจิกายน 2564   749 ครั้ง
Share :

รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล เริ่มเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ตั้งแต่ 21/06/64

 ......

18 มิถุนายน 2564   1087 ครั้ง
Share :

13 ก.ค. 2563 รับการนิเทศติดตามและประเมินผลหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา

 ณ ห้องกีรตินิตยาภิรมณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล......

15 กรกฎาคม 2563   1485 ครั้ง
Share :

23 เมษายน 2563 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 นำเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ทม ทุ่งสง ......

23 เมษายน 2563   1825 ครั้ง
Share :

งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า 120 ปี ชัยชุมพล

 ......

21 มีนาคม 2563   2004 ครั้ง
Share :