Untitled Document
  สถิติ      นักเรียน  1642  คน   ชาย 792 คน    หญิง 850 คน      บุคลากร 78 คน
 

Untitled Document
 หน้าหลัก
 ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2553-2556
 ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 กิจกรรมของบุคลากร
 กิจกรรมวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน
 ประมวลภาพกิจกรรมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 วิทยุออนไลน์
 ประชาสัมพันธ์
 ประมวลรูปภาพกิจกรรม
 ลงทะเบียนศิษย์เก่า
 รายชื่อศิษย์เก่าทั้งหมด
 กระดานสนทนา
 ผู้ดูแลระบบ

Untitled Document
ฝ่ายบริหาร
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
บุคลากรสายสนับสนุน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวั...
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโล...


 โครงการเสริมสร้างคุณ...
 โครงการเสริมสร้างคุณ...
 โครงการเสริมสร้างคุณ...
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชา...
 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
 พิธีเปิดธนาคารโรงเรี...
 กิจกรรมวันคริสมาสต์ ...
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต...
 กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐก...

สมาชิกคนล่าสุด


นางเกษร จินาวงศ์
โรงเรียนวัดนิคมประทีป | more
เข้าสู่ระบบ
user
pass


จำนวนคนเข้าวันนี้ :94
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :46
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :338278
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:26538
เริ่มนับ 1 ส.ค. 2555
 

ประมวลรูปภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครูและบุคลากร
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT )
โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการอบรมพิธีกร นักจัดรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
โครงการศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (อาชีพตัดผม)
พิธีเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา ( EP )
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
กิจกรรม Chaichumpol singing contest
กิจกรรมออกกำลังกายของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2558
โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สู่ครูมืออาชีพ
กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
หน้า 1 2 3 4 5
 
Untitled Document
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ รับสอน เด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่
Untitled Document
.
ฟังวิทยุออนไลน์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

เว็บลิงค์
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ฟังเพลงออนไลน์
ค้นหาข้อมูล
วิธีลดความอ้วน
อาหารไทย
ดูหนังออนไลน์
ครูบ้านนอก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
การดูแลสุขภาพ
ดูดวงประจำวัน
การุญ ปัญจะสุวรรณ์
 
 
Untitled Document

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-411-368